Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dalmàtica

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
407
CRONOLOGIA
s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
dalmàtica
MIDES
ALÇADA (CM)
114 x 87 cm / mànigues: 25 x 26,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
114 x 87 cm / mànigues: 25 x 26,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Dalmàtica que forma part d'un tern que es composa de 2 dalmàtiques, 1 estola, 2 collarins i 1 cobrecalze (veure fitxes associades). Dalmàtica de ras de seda de color vermell. Tot el contorn de la peça hi ha una tira de passamaneria daurada de contorns fistonejats (el mateix motius en tot el tern). Aquesta mateixa tira daurada, però de tamany més ampla, conterneja el coll i a partir d'aquí baixa tant, en el vers com en el revers marcant clarament els paraments de la dalmàtica, dibuixant clarament l'antiga forma de davantal amb faldo. El mateix motiu de passamaneria marca els paraments de les mànigues. La dalmàtica té el forro de color vermell i duu cosida al coll una roba blanca amb puntes. Conserva dos botons-borla allargats al coll i a les mànigues, amb els seus corresponents traus-baga. Escrit, sembla amb guix blanc el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS