Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Custòdia del Corpus

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
132
CRONOLOGIA
1430-1438
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
custòdia
MIDES
ALÇADA (CM)
185
LLARGADA (CM)
50
AMPLADA (CM)
185
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
fosa, repussat, cisellat, calat, daurat, esmaltat
MATERIALS UTILITZATS
plata, pedres precioses, corall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Figures hagiogràfiques
DESCRIPCIÓ
Peça de plata daurada, un dels millors exemplars d'orfebreria gòtica. El viril d'or és fixe i no és l’original, s'asembla més a una petita custòdia i pot separar-se del gran ostensori. L'ostesori es composa d'un peu sisavat, un eix arquitectònic vertical, amb figures de sants sota dossers gòtics, i el viril, una plataforma concebuda com un templet. El peu està format sis figures de sants sota dosser les quals alternen dues figures masculines amb llibre amb una figura femenina amb els braços plegats de forma perpendicular al cos. El viril o la petita custòdia amb àngels adoradors, està coberta per una nau gòtica perfectament construïda, rematada per una cúpula octogonal central, i una gran quantitat d'agulles i pinacles del mateix estil. A cada costat de la part central hi ha un grup de tres sants: Andreu, amb la creu aspada a la mà dreta i un llibre a la mà esquerra; Pau, amb l’espasa a la mà dreta i un llibre a la mà esquerra i Jaume, amb barret d’ales amples amb petxina al centre, la bara a la mà dreta i un llibre a la mà esquerra, en un costat; Pere, amb una clau a la mà dreta i un llibre a la mà esquerra, Joan Baptista,vestit amb pell amb una creu de pal llarg a la mà dreta, i un apòstol sense identificar però que porta com atribut un màneg d’algun instrument). Les figures tenent les carnadures policromades per donar un major verisme. Té dues borles que pengen als extrems laterals amb vàries pedres precioses. Al llarg del temps l'obra ha sofert diverses modificacions. El 1731 fou novament daurada i se suprimiren ornaments que se citen en l'inventari de 1645; també al mateix segle XVIII s'hi afegiren les dues borles que pengen als extrems laterals; en temps napoleònics li varen treure ornaments, amb l'objectiu de pagar impostos de guerra als francesos, però se li afegiren algunes peces de l'antic frontal romànic, fos el 1809, com les pedres amb els noms de les cometesses Ermessenda i Guisla. Finalment, el 1871, els orfebres Balí i Puig en feren una altra reparació.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Francesc Artau II
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Identificació per font
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
1891
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bon estat
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-BASTARDES, R. (Dir.) Guía de Museos de Cataluña. Barcelona: Ediciones Península, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1999. -BOADAS, J. i CASELLAS, LL-E. (dir) Girona. Guia d’arxius, biblioteques, centres de documentació i museus. Col. Guies urbanes, núm. 10, Girona: Ajuntament de Girona i Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP), 2005. -CLARA, J. Introducció a la Història de Girona. Col. Històries locals, núm. 1, Sant Cugat del Vallès: Edicions Del Pèl, 1983. p.69. -CLARA, J. Introducció a la Història de Girona. 3ª ed., col. Quaderns de les Sivelles. Girona: CCG Edicions, 2004. p.55. -DALMASES, N. L’orfebreria. Col. Conèixer Catalunya, vol. 2. Barcelona: Dopesa, 1979, p. 43 -FONT, L. gERONA. LA CATEDRAL Y EL MUSEO DIOCESANO, ED. CARLOMAGNO, GIRONA, 1952, P. 35 -GIRBAL, E.-C. "La Custòdia del Corpus de la Catedral de Girona", dins Revista de Girona, n.V, 1881, p. 212-218. -PLA, J. Gerona. Historia-monumentos tradicionales-cultura. Girona: Oficina Técnica Muicipal, 1966. -VVAA. “La Custodia del Corpus de la Catedral de Gerona”, dins Revista de Girona, Girona: Imprenta del Hospicio Provincial,1881, núm. V, pàg. 212. -ACG. AC, Vol. 95, Full 570. [2 març 1891] -ACG. AC, Vol. 106, Full 42. [1 juny 1926] -ACG. AC, Vol. 106, Full 47. [1 juliol 1926] -ACG. AC, Vol. 106, Full 117. [1 agost 1929] -ACG. AC, Vol. 109, Full 178. [2 agost 1945] -ACG. AC, Vol. 111, Full 28v. [21 febrer 1952] -ACG. AC, Vol. 111, Full 35v. [19 abril 1952] -ACG. AC, Vol. 111, Full 36r. [2 maig 1952] -ALCOLEA, S. (Dir.) Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte. Vol. XX. Madrid: Plus-Ultra, 1956. p. 148. -DALMASES, N, Orfebreria Catalana Medieval: Barcelona 1300-1500, Vol. 1, Barcelona, 1992, p. 310-313 -FITA, F., Los reys de Aragó y la Seu de Girona, Barcelona, 1873, p. 25-26 -DURAN, F., "La orfebreria catalana", a Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, 1916, p. 113 -GASCÓN DE GOTOR, A., El Corpus Christi y las custodias procesionales de España, Barcelona, 1916, p. 52-53 -SETENACH, N., "Bosquejo històrico sobre la orfebreria española", Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, 1908, p. 179 -GUDIOL i CUNILL, J., Nocions d'arqueologia sagrada catalana, Vic, 1933, vol. 2, p.457 -JOHSON, Ada Marshall, Hispanic silverwork, Nova York, 1944, p. 39 -BATLLE i PRATS, L., "Documets per a la biografia i obres dels artistes gironins Francesc Artau i Pere Compte", Miscel·lània Puig i Cadafalch, vol. III, 1947-1951, p. 139-147 -TRENS, M., Las custodias españolas, Barcelona, 1952, p. 59-60 -SOBREQUÉS, S., "Una ilustre família banyolina. Els Samasó", a Cuadernos del CEC de Bañolas, 1966, p. 40 -ALCOLEA, S., Artes decorativas en la España cristiana, Madrid, 1975, p. 145 -BATLLE i PRATS, L., "Sobre la fecha de la muerte del platero gerundense Francisco Artau", a Revista de Gerona, 1977, p. 37-38 -CRUZ VALDOVINOS, J.M. "Plateria", a Historia de las artes aplicadas e industriales en España, coordinada per Antonio Bonet Correa, Madrid, 1982, p. 89 -DALMASES, N. I JOSÉ PITARCH, A., "L'Art Gòtic. Segle XIV-XV", a Història de l'Art Català, vol. III, Barcelona, 1984, p. 302 -DALMASES, N. i GIRALT_MIRACLE, D., Argenters i joiers de Catalunya, Barcelona, 1985, p. 113 -DALMASES, N., "L'Argenteria ", dins Girona a l'abast III, Girona, 1990, p. 153-164
NOTES I OBSERVACIONS
1890. Va ser malmesa en un robatori El collar i els rams de diamants que decoraven la custòdia des de 1930 van ser robats durant la Guerra Civil. 1926. Petició de fotografia pel Congrés de Toledo. S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.