Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Cupó

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1457
CRONOLOGIA
s. XX (?)
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Cupó
MIDES
ALÇADA (CM)
30x14,50x14,50
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
30x14,50x14,50
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Fosa i repujat
MATERIALS UTILITZATS
Metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Cupó en forma de copa de vas llis, tapa amb motius vegetals culminada amb creu, i copa decorada amb motius vegetals a la base i tronc. Decoracions més elaborades a la base del bol.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
3
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS