Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Cruxifix

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
232
CRONOLOGIA
1939
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
crucifix
MIDES
ALÇADA (CM)
370
LLARGADA (CM)
6
AMPLADA (CM)
370
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, cisellat, clavat, policromat
MATERIALS UTILITZATS
fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Imatge de Crist clavat a la creu. MARQUES(Informe): La imatge de Crist crucificat hi fou col·locada provisionalment l'any 1939 per guardar adienment la imatge que va presidir la processó de divendres sant. Procedia de la capella del cementiri i hom considerà que els fidels podrien venerar-la en entrar o sortir del temple per la porta dels apòstols. El bisbe va autoritzar de paraula aquella col·locació. (....) En canvi, hom col·locà a les parets laterals sengles quadres que represeten respectivament la Sagrada Família i Sant Tomàs apòstol en el moment en què se li apareix Jesús ressucitat reprenent-lo per la seva manca de fe.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
Marquès Casanovas, J., "La capella del crucifix", Informe, Diari de Girona, 15 de març de 1987.
NOTES I OBSERVACIONS
Caldria netejar