Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Crucifixió

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
236
CRONOLOGIA
s. XVII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
pintura
NOM DE L'OBJECTE
pintura
MIDES
ALÇADA (CM)
151
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
151
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
oli
MATERIALS UTILITZATS
tela
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Escena bíblica
DESCRIPCIÓ
Representació de Jesús clavat a la creu amb tres claus en un primer terme, sobresortint del fons on hi ha representada una ciutat emmurallada i núvols negres de tempesta. El Redemptor té els ulls oberts i la mirada alçada cap al cel, i està representat mig nu, cobert només per un himen de color blanc mogut pel vent.; al peu de la creu es pot entreveure sobre el monticle del Gòlgotha vegetació de caire naturalista.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Mal estat; caldria una neteja i fixació de la pintura.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-MARQUÈS, J. "La capella de sant Josep (II)", Informe, Diari de Girona, 12 d'abril de 1987.
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.