Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Crucifix

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1416
CRONOLOGIA
s. XIX-XX?
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Crucifix
MIDES
ALÇADA (CM)
26 x 26cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
26 x 26cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Crucifx decorat amb un cristmó, un calze i motius geomètrics en els 4 extrems de la creu.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Ibi est ubi caritas et amor deus
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació
FONT D'INGRÉS
Propietat de la Caixa de Pensions de Girona
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS