Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Crucifix

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1452
CRONOLOGIA
s. XX(?)
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Escultura
NOM DE L'OBJECTE
Crucifix
MIDES
ALÇADA (CM)
41,50x26x2
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
41,50x26x2
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Talla i fosa
MATERIALS UTILITZATS
Fusta i metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Creu de fusta amb un relleu metàl·lic a sobre on s’hi col·loca un crist de metall daurat.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS