Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Crucifix

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1408
CRONOLOGIA
s. XIX-XX?
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Crucifix
MIDES
ALÇADA (CM)
63 x 29,5 x 14,5cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
63 x 29,5 x 14,5cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Metall i fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Crucifix amb motius geomètris, peu senzill i llis.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
INRI: Iesvs Nazarenvs Rex Ivdaeorvum (Jesús de Natzaret, Rei dels Jueus)
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
Tractament de la peça amb producte pels corcs (març 2021)
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS