Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Crist jacent

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
254
CRONOLOGIA
1958
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
escultura
MIDES
ALÇADA (CM)
66
LLARGADA (CM)
30,5
AMPLADA (CM)
66
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
esculpit, tallat
MATERIALS UTILITZATS
marbre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Crist jacent de marbre amb un cos molt demacrat. MARQUÈS (Informe): La decoració de la capella està disposada de tal manera que engloba tot el misteri de la glorificació de Jesucrist, que comprèn la mort, la resurrecció i l'ascensió al cel. La primera part s'expressa amb l'estàtua jacent de Crist, desfigurat pels torments de la passió redemptora. La segona està continguda en el tapís de la col·lecció de Joan Ferrer, que descriu majestuosament el Crist sortint trionfant de la sepultura. La tercera el vitrall (...) l'ascensió gloriosa de Crist al cel. (...) Per acta de 4 de novembre de 1958 consta que "el canonge Noguer, director de la confraria del Sant Sepulcre, presentà un projecte per a la construcció d'un nou altar en la capella, ans dedidaca a santa Úrsula, que havia estat concedida a la meritòria confraria. El projecte fou elaborat per l'arquitecte Joaquim Masramon i, previs nombrosos retocs, fou aprovat pel senyor bisbe. (...) Per la condició obligada de les actes capitulars, no hi consten més detalls; però tots sabem que l'estàtua jacent fou realitzada per l'escultor Domènec Fita, el qual també féu el disseny de la vidriera de colors que decora el finestral. (...) El vitrall és obra de la casa Bonet, de Barcelona, fou dirigit per Fita i tota la restauració de la capella es féu sota la direcció del meritat arquitecte senyor Masramon.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Domènec Fita
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-MARQUÈS CASANOVAS, J., "La capella del Sant Sepulcre", Informe, Diari de Girona, 26 de juliol de 1987.
NOTES I OBSERVACIONS