Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Crismera

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2600
CRONOLOGIA
s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Crismera
MIDES
ALÇADA (CM)
5
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
5
DIÀMETRE (CM)
12
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Fosa
MATERIALS UTILITZATS
Metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Crismera circular platejada amb una creu en relleu a la part superior de color bronze. A l'interior, amb rosca, es tanca l'espai de l'oli.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
"Fundació Antònia Roura 19-X-2008"
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Llegat
FONT D'INGRÉS
Llegat del Bisbe Francesc Pardo
DATA D'INGRÉS
08/2022
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
4
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS