Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Crismera de metall argentat

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
207
CRONOLOGIA
1900
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
crismera
MIDES
ALÇADA (CM)
9
LLARGADA (CM)
7
AMPLADA (CM)
9
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
platejat, fosa, clavat, repussat
MATERIALS UTILITZATS
metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Crismera de metall platejat en forma d'arqueta rectangular, coronada per una creu llatina. Presenta dos recipients interns amb tapadora que identifiquen els olis: O.S (Oleum Sanctum) i O.C (Oleum Chrisma). Tant els recipients interns com la pròpia crismera tenen xarnera i fiadors per ser tancades.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular, punts de verdet.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS