Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Crismera

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2434
CRONOLOGIA
1961
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Crismera
MIDES
ALÇADA (CM)
2,5x17x11
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
2,5x17x11
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Fosa
MATERIALS UTILITZATS
Metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
Plata?
TEMA
DESCRIPCIÓ
Crismera circular adherida a una plata llisa. Al centre hi ha la capsa crismera que s’obre per visagra i apareix un escut heràldic gravat.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
«Sodali.Carissimo munere.episcopali.aucto Obsequenter.ac.peramanter qui.olim.condiscipuli dicant Barcinone MDCCCCLVI»
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
Escut del arquebisbe de Barcelona Narcís Jubany
AUTOR/A
Jsavall
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Gravat
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Llegat
FONT D'INGRÉS
Llegat del Bisbe Francesc Pardo
DATA D'INGRÉS
08/2022
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Molt bo, brut
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS