Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Creu

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
706
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
creu
MIDES
ALÇADA (CM)
59 x 33 x 10'5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
59 x 33 x 10'5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat
MATERIALS UTILITZATS
pedra calcària nummolítica
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Creu llatina inscrita i decorada amb tres estrelles de vuit puntes envoltades, cadascuna, per una circumferència.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Té inscripció
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Siglat anteriorment amb el número 71 en gran i de color vermell.