Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Creu processional “de les confraries” d’argent daurat i pedres

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
131
CRONOLOGIA
s. XIV (camafeu s. III-IV)
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
creu processional
MIDES
ALÇADA (CM)
170
LLARGADA (CM)
11
AMPLADA (CM)
170
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
fosa, repussat, cisellat, cabuixó, daurat
MATERIALS UTILITZATS
plata, gemmes (quars, granats i camafeu de sardònix), vidre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Figures bíbliques, hagiogràfiques i al·legòriques
DESCRIPCIÓ
Peça de plata daurada amb dos grans medallons ovalats col·locats als extrems dels braços de la creu. Dins dels medallons i en altres parts, hi ha decoració amb esmalts. La resta de la decoració és a base de caboixons que, formant dibuixos geomètrics, estant repartits per la creu i en els mateixos medallons. L’anvers el presideix la figura del Crucificat exempta, de planxa d’argent sobreposada. Completen el programa els esmalts (la major part perduts, però que permeten veure la planxa cisellada del fons), que ocupen en forma de medallons els cercles de cadascun dels braços, amb una iconografia de tradició clàssica. En el revers, i treballat en planxes repussades, en canvi, ens hi trobem amb el programa iconogràfic típic de l’època: en la part central el Pantocràtor sosté la bola del món i una creu amb la mà esquerra, amb la mà dreta estar fent el senyal de la benedicció. La figura esta asseguda mantenint els peus separats. En els medallons dels braços hi ha els símbols dels quatre evangelistes. Els tetramorfs estan ubicats un a cada extrem dels braços de la creu. A la part superior del braç vertical de la creu hi ha la figura de l’Àliga i nou gemmes/vidres; la figura del Lleó està en l’extrem dret del braç horitzontal, juntament amb nou gemmes/vidres; la figura de l’Home està en l’extrem inferior del braç vertical amb catorze gemmes/vidres i un espai buit; el brau està a l’extrem esquerre del braç horitzontal amb nou gemmes/vidres. El peu de la creu està format per cinc plaques per davant i darrera i tres plaques als laterals. A l’anvers hi ha les figures dels quatre evangelistes: Sant Joan amb el símbol de l’àliga està representat amb la tècnica del camafeu en l’extrem superior del braç vertical de la creu (en realitat, un camafeu de sardònix del segle III o IV de grans proporcions i qualitat que representa a Júpiter); a la part inferior del braç vertical de la creu hi ha representat Sant Marc amb el símbol del lleó; Sant Lluc amb el símbol del Brau està representat en l’extrem esquerre del braç horitzontal de la creu; i Sant Mateu a l’extrem dret del braç horitzontal de la creu. Sota el camafeu, s’hi observa la figura de Sant Jaume el Major amb barret de doble ala amb petxina centrada, i abillament de pelegrí. En tot l’anvers de la creu s’hi ha col·locat gemmes/vidres seguint un ordre geomètric.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Punxó amb el trèbol de Girona a quasibé totes les plaques del vers i de l'anvers.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bon estat
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-DALMASSES, N. I PITARCH, J., L'art gòtic s. XIV-XV, Història de l'Art Català, vol III, Ed. 62, p. 297 -FONT, L. Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano. Ed. Carlomagno: Girona, 1952, p. 36. -NOGUERA, A. El Pantocràtor romànic de les terres gironines. Col. Terra nostra, vol. 4. Barcelona: Diputació de Girona i Caixa de Sabadell, 1986. -ALCOLEA, S. (Dir.) Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte. Madrid: Plus-Ultra, 1956. Vol. XX. p.130. -Dalmases, N, Orfebreria Catalana Medieval: Barcelona 1300-1500, Vol. 1, Barcelona, 1992, p. 94 -Oliver, Jordi; Parada, Manuel. El camafeo de Júpiter de Girona: una obra imperial reutilizada en la baja edad media. Archivo Español de Arqueología, 95, e04. DOI: https://doi.org/10.3989/aespa.095.022.04
NOTES I OBSERVACIONS
La composició recorda la de les creus romàniques. S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.