Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Creu de pedra

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2611
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
NOM DE L'OBJECTE
Creu de pedra
MIDES
ALÇADA (CM)
22.5
LLARGADA (CM)
16
AMPLADA (CM)
22.5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
esculpit, tallat
MATERIALS UTILITZATS
Pedra sorrenca
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Creu
DESCRIPCIÓ
Fragment de creu que ha perdut el braç inferior.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
1
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Dolent. Pèrdues importants.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS