Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Corona d’argent

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
13
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
corona
MIDES
ALÇADA (CM)
12
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
12
DIÀMETRE (CM)
22 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
calat, repussat, gravat
MATERIALS UTILITZATS
plata
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Corona d'argent tota ella treballada. Dominen els calats a partir dels quals es dibuixa tota la mostra floro-vegetal realitzada a partir de treballar en repussat l'argent. Com a base de tota l'ornamentació calada i repussada un fris bàsicament llis amb petites incisions dibuixant una mostra floral. A dalt i abaix del fris una motllura repussada i amb decoració lineal.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
S.G
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS