Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Cordó de dalmàtica

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1199
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Teixit
NOM DE L'OBJECTE
Cordó de dalmàtica
MIDES
ALÇADA (CM)
47x6
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
47x6
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Teixit
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Cordó de dalmàtica blanc i daurat amb borla de fils.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
Si
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS