Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

copó

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
982
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
copó
MIDES
ALÇADA (CM)
16,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
16,5 cm
DIÀMETRE (CM)
9 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
fosa, repussat, clavat
MATERIALS UTILITZATS
alpaca, llautó, argent?
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Copó de reduïdes dimensions, tot de material platejat menys la copa interior, d'aspecte daurat. El copó pròpiament dit presenta una copa gairebé semiesfèrica, amb llavi una mica rentrant i una motllura 7mm sota la vora, per a encaixar-hi la tapa. Directament al dessota hi ha un petit anell que presenta un tor i una escòcia, i que connecta directament amb el nus. Aquest és de forma globular, senzillament decorat amb una motllura central. Més avall comença el peu, de forma troncocònica amb perfil còncau força pronunciada, acabat amb tres senzilles motllures. Sota la base es veu l'interior del peu amb una inscripció i el cargol que connecta el peu i la copa a través del nus; restes de rovell verdós. La copa interior, de la mateixa forma que l'exterior i extraïble, és tota ella d'aspecte daurat. La tapadora s'ajusta pperfectament amb la copa exterior, presenta una forma vagament semiesfèrica; a la vota hi té dues senzilles motllures i al capdamunt una creu patée plana.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
interior del peu: CALVARI
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Capella del Calvari (les Creus)?
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
3
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS