Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Copó

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
996
CRONOLOGIA
s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
copó
MIDES
ALÇADA (CM)
20,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
20,5 cm
DIÀMETRE (CM)
12,5 x 9,5 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
fosa, incís, clavat, daurat, platejat
MATERIALS UTILITZATS
metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Copó de peu circular amb motllures senzilles i decoració floral incisa. Fust abalaustrat, amb un nus gros en forma de pinya decorat també amb motius florals incisos. Copa llisa amb una simple motullura decorativa. Pixis interior daurat. La tapadora és llisa, acaba lleugerament abombada i coronada per una creu.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte, però ha perdut part del platejat.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS