Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Copa o peveter

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1229
CRONOLOGIA
Època ibèrica o romana
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Ceràmica
NOM DE L'OBJECTE
Copa o peveter
MIDES
ALÇADA (CM)
9
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
9
DIÀMETRE (CM)
12
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Torn
MATERIALS UTILITZATS
Ceràmica
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
Torn
TEMA
DESCRIPCIÓ
Copa o peveter antic de base petita, coll més estret, però boca molt ample. Presenta unes insicions molt subtils al voltant en forma de relleu decoratiu.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS