Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Copa

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1464
CRONOLOGIA
1981
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Escultura
NOM DE L'OBJECTE
Copa
MIDES
ALÇADA (CM)
9,3x7,5
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
9,3x7,5
DIÀMETRE (CM)
7.5
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Modelat
MATERIALS UTILITZATS
Porcellana i esmalt
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Copa de color blanc i terrós amb detalls verds. Boca molt oberta i peu molt estret, amb una anella molt ample a la part superior del peu.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Maria Bofill Francí (Barcelona, 1937-2021)
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
Barcelona
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació
FONT D'INGRÉS
Donació de la seva germana Mercè
DATA D'INGRÉS
44721
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS