Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Contrapès

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
748
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
instrument de mesura
NOM DE L'OBJECTE
pes
MIDES
ALÇADA (CM)
25 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
25 cm
DIÀMETRE (CM)
49'5 cm / 111cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, forjat
MATERIALS UTILITZATS
pedra calcària nummolítica i ferro
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Peça de pedra de forma cònica que a la part superior hi ha una anella de ferro unida a la peça de pedra. A la part superior tambñe hi ha la següent inscripció en relleu: 104 #
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Siglat anteriorment amb el número 68 escrit en gran i de color vermell a la part central.