Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Compartiment del retaule de Santa Magdalena

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
211
CRONOLOGIA
1526
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
fragment de retaule
MIDES
ALÇADA (CM)
106
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
106
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
pintura a l'oli i al tremp
MATERIALS UTILITZATS
fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Compartiment amb una escena de les vuit escenes conservades del retaule de Santa Magdelena, obra de Pere Mates. Es tracta d'un retaule no documentat ni signat que sabem que primer fou col·locat a la capella de Tots els Sants de la Catedral, i que després fou traslladat a la capella de Mercè: " En les parets de la capella van romandre els vuit quadres de santa Magdalena fins al març de 1913, en què s'autoritzà l'obrer per retirar-los de la capella de la Mercè i dipositar-los en el lloc que estimès més adequat, que fou a les parets de les sales capitulars (Actes Cap. tom 103, p. 8). El conjunt del retaule feia referència a vuit escenes de la vida de Santa Maria Magdalena, seguint la narració de J. de Voragine a la Llegenda àuria. En aquesta taula s'hi representa l'escena de l'enterrament de la santa i s'aprecia a la banda esquerra un fragment d'una altra escena que ha estat serrada, segurament es tractava de l'escena de la Pietat o Davallament, que degué coronar el retaule.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Pere Mates
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Capella de Santa Magdalena de la Catedral de Girona
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
Restaurat l'any 1974
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Ben conservada
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
fragment de retaule
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-MARQUÈS CASANOVAS J., "La capella de Sant Esteve", Informe, Diari de Girona, 18 de novembre de 1987 -FONT L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 41 -AlLARCIA, M.A., "Retaule de Santa Magdalena", catàleg exp. De Flandes a Itàlia, Museu d'Art de Girona, 1998, p. 96-97 -ACG. AC, Vol. 113, Full 22. [9 març 1962] -ACG. AC, Vol. 113, Full 27. [1 agost 1962] -ACG. AC, Vol. 113, Full 30. [1 desembre 1962] -ACG. AC, Vol. 113, Full 31. [2 gener 1963] -ACG. AC, Vol. 113, Full 32. [1 febrer 1963] -Garriga Riera, Joaquim. La geometria espacial de Pere Mates. Institut d’Estudis Gironins. Vol. XXXIII, 1994.
NOTES I OBSERVACIONS