Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Columna

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
720
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
columna
MIDES
ALÇADA (CM)
48'5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
48'5 cm
DIÀMETRE (CM)
61 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat
MATERIALS UTILITZATS
gres de Sant Daniel de Girona
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Fragmenbt de columna de fust llis.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
Fragment de columna
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Siglat anteriorment amb el número R-45 escrit en petit i de color negre en el fust.