Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Collarí del tern de la Puríssima

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
554
CRONOLOGIA
1854
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
collarí
MIDES
ALÇADA (CM)
15,5 x 57,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
15,5 x 57,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brocat
MATERIALS UTILITZATS
seda, or, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Collarí que forma part del tern de la Puríssima que el formen: 2 dalmàtiques, 5 capes pluvials, 2 casulles, 3 estoles, 1 maniple, 1 collarí, 2 bosses de corporals, 1 cobrecalze, 1 cíngol i 2 draps de faristol. Collarí de ras de seda de color blau contornejat per una tira estreta de passamaneria daurada, que es repeteix en l'interior del collarí (el mateix motius en tot el tern). Cordonet blau i daurat, i borla amb serrell de passamaneria daurada. El forro és de color blau i duu cosida una roba blanca amb puntes a la part que es col·loca darrera el coll. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Taller Garín
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
València
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
donació
FONT D'INGRÉS
Bisbe Sivilla i Gener
DATA D'INGRÉS
6 de desembre de 1904
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Ben conservat.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-Resol. Tom 100, p. 38, 6 de desembre de 1904 -Marquès Casanovas, J., "La capella de la Puríssima", Informe, Diari de Girona, 21 d'octubre de 1987.
NOTES I OBSERVACIONS