Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Collarí

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
456
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
collarí
MIDES
ALÇADA (CM)
14 x 52 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
14 x 52 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Collarí que forma part d'un tern que es composa de 2 dalmàtiques, 1 casulla, i 1collarí, (veure fitxes associades). Collarí de ras de seda de color granate amb mostra de trama floro-vegetal. A tot el contorn de la peça hi ha una tira de passamaneria daurada amb mostra. Cordó i borla granate amb fils daurats i policromats. El forro és de color vermell i duu cosida una roba blanca a la part que es col·loca darrera el coll. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte, però la passamaneria té punts de desgast en els extrems.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS