Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Collarí

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
396
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
collarí
MIDES
ALÇADA (CM)
14,5 x 53 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
14,5 x 53 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fil d'or, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Collarí que forma part d'un tern que es composa de 3 capes pluvials, 2 dalmàtiques, 3 estoles, 2 collarins, 3 maniples,1 cobrecalze, 1 bossa de corporals, 1 humeral, 1 gremial i un drap de faristol. (veure fitxes associades). Collarí de ras de seda de color verd. Tot el contorn de la peça hi ha una sanefa brocada, daurada i que dibuixa mena de fulles que queden emmarcades per dos filets daurats (el mateix motius en tot el tern). Cordonet i borla de passamaneria vera i daurada. El forro és de color verd i duu cosida una roba blanca amb puntes a la part que es col·loca darrera el coll. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
La roba de la peça es veu gastada, usada sobretot en la part interior del forro. Convindria guardar-la en un espai més adequat sense altres elements a sobre els brodats.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS