Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Cobrecalze

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
632
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
cobrecalze
MIDES
ALÇADA (CM)
52 x 55 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
52 x 55 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
seda, fils de plata, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Cobrecalze que forma part del conjunt format per: 1 casulla, 1 cobrecalze i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Cobrecalze de seda llisa de color gris amb una trama de fons de fils platejats. Ressegueix el contorn del drap un galó de passamaneria daurat. Escrit amb bolígraf el número de IEC.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
La roba està molt gastada i ha estat sargida.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS