Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Cobrecalze

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
386
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
cobrecalze
MIDES
ALÇADA (CM)
52 x 50 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
52 x 50 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fil d'or, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Cobrecalze que forma part d'un tern que es composa de 3 capes pluvials, 2 dalmàtiques, 3 estoles, 2 collarins, 3 maniples,1 cobrecalze, 1 bossa de corporals, 1 humeral, 1 gremial i un drap de faristol. (veure fitxes associades). Cobrecalze de ras de seda de color verd. Tot el contorn de la peça hi ha una sanefa brodada, daurada i que dibuixa mena de fulles que queden emmarcades per dos filets daurats (el mateix motius en tot el tern). Desplaçada del centre cap a un lateral hi ha brodada també amb fil daurat una creu flordelisada feta amb cordonets d'or aplicats i amb uns raigos al seu voltant. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro, que també és de color verd.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
L'estat és correcte però convindria guardar-lo en un espai més adequat sense altres elements a sobre els brodats.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS