Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Cobrecalze

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
570
CRONOLOGIA
s. XVIII-XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
cobrecalze
MIDES
ALÇADA (CM)
51 x 54 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
51 x 54 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fil de plata, fils de seda policromats
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Cobrecalze que forma part d'un tern que es composa de 2 casulles, 2 cobrecalzes, 2 maniples, 1 estoles i 1 gremial (veure fitxes associades). Cobrecalze de ras de seda marró fosc. Ressegueix el contorn del drap una sanefa de color daurat amb unes línies ondulants negres. Ornamenta el drap un gros motiu floral, com una mena d'orles concèntriques. Quatre roses, una a cada per cada extrem, emmarquen el motiu principal. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro, que és de color marró.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Roba gastada i descosida en més d'un punt.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS