Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Cobrecalze

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
543
CRONOLOGIA
1774
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
cobrecalze
MIDES
ALÇADA (CM)
53,5 x 53,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
53,5 x 53,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
brodat, cosit
MATERIALS UTILITZATS
seda, fils d'or i plata
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Cobrecalze que forma part d'un tern que es composa de: 2 cobrecalzes, 1 gremial?, 1 capa pluvial, 2 bosses de corporals, 2 estoles, 2 maniples i 2 casulles (veure fitxes assossiades). Cobrecalze de ras de seda morat. Ressegueix el contorn del drap una sanefa daurada brodada que dibuixa una mostra d'entrallaços. Ornamenta el drap un gran brancatge del que en surten flors (roses, margarides,...) i altres ramatges. Tot plegat dibuixa mena de trèbol lobulat que emmarca el motiu central: una mena d'estrella floral que recorda a una creu. Tot està brodat amb fils d'or i de plata. El forro és de color morat. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Taller Miguel Molero
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
Toledo
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS