Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Cobrecalze

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
503
CRONOLOGIA
1774
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
cobrecalze
MIDES
ALÇADA (CM)
51,5 x 53 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
51,5 x 53 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fil d'or i plata, fils de seda policromats, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Cobrecalze que forma part d'un tern que es composa de: 3 capes pluvials, 1 gremial?, 2 casulla, 2 dalmàtiques, 3 cobrecalze, 2 collarins, 4 maniples, 4 estoles i 2 bosses de corporals (veure fitxes associades). Cobrecalze de ras de seda vermella. Ressegueix el contorn del drap una sanefa daurda amb unes línies ondulants vermelles. Ornamenta el drap un gros motiu floral, com una mena d'orles concèntriques. Quatre roses, una a cada per cada extrem, emmarquen el motiu principal. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Taller Miguel Molero
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
Toledo
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
No sembla del mateix tern, com indica el número de IEC.