Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Ceràmica

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1344
CRONOLOGIA
romana
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
Ceràmica
MIDES
ALÇADA (CM)
12x6x4
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
12x6x4
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
terra cuita
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Vora de ceràmica negre reduïda
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Ceràmica romana?
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS