Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Casulla

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
375
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
casulla
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brocat, encoixinat
MATERIALS UTILITZATS
seda, fil d'or i de plata, fils de seda policromats, passamaneria, aplicacions metàl·liques
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Casulla que forma part d'un tern que es composa de: 6 capes pluvials, 4 dalmàtiques, 1 casulla, 2 estoles, 4 collarins, 1 cobrecalze, 1 bossa de corporals i 1 drap de faristol (veure fitxes associades). Casulla de seda de color gris amb una trama de fons de fil platejat i motius florals. Tot el contorn de la casulla, amb la part del coll inclosa, hi ha una sanefa brocada, daurada i que dibuixa mena de fulles que queden emmarcades per dos filets daurats (el mateix motiu en tot el tern). En la banda vertical central o escapulari, s'hi desplega una sanefa de mostra grossa en espiral en la que si dibuixen tres cercles que contenen diferents motius iconogràfics. En l'anvers el primer cercle l'ocupa, sobre un fons blavós daurat, la imatge de Deu Pare vestit amb una túnica vermella que sosté el Nen Jesús en braços. El cercle o medalló central de l'escapulari l'ocupa un gros motiu vegetal brodat en fil de seda de color verd. I el darrer cercle de l'anvers, hi ha brocada una tiara papal amb les claus de Sant Pere i les porres amb la bola del món al extrem. En el revers, el primer cercle o medalló l'ocupa la imatge de la Verge amb el Nen Jesús als braços ( igual que la que està descrita en el capelló de la capa pluvial núm. 370, del mateix tern). El següent medalló, al del mig, té la mateixa decoració vegetal que el seu corresponent en la part del davant de la casulla. I en el darrer cercle s'hi representa una escut quatripartit amb els següents elements o motius: una esglèsia amb arbres al voltant, una creu blanca sobre un fons lilós, les quatre barres, i una espiga sobre un fons verd. El forro és de color vermell. Duu cosida al coll una roba blanca amb puntes. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
L'estat és correcte però caldria ubicar-la en un espai idoni sense altres elements a sobre els brocats.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS