Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Casulla i estola

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2426
CRONOLOGIA
Inicis segle XXI
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Indumentària
NOM DE L'OBJECTE
Casulla i estola
MIDES
ALÇADA (CM)
Casulla 250x244 Estola 280x12
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
Casulla 250x244 Estola 280x12
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Teixit amb passamaneria
MATERIALS UTILITZATS
Teixit sintètic
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Casulla morada de tela de puntejat brillant amb dues sanefes de passamaneria platejades verticals tant per davant com per darrera. L’estola segueix la mateixa decoració amb la sanefa a la part inferior.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
«F.P.»
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Monestir de Sant Daniel
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Etiqueta
LLOC D'EXECUCIÓ
Girona
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Llegat
FONT D'INGRÉS
Llegat del Bisbe Francesc Pardo
DATA D'INGRÉS
08/2022
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo amb taques
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
2
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS