Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Casulla i estola

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2388
CRONOLOGIA
Inicis s.XXI
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Indumentaria
NOM DE L'OBJECTE
Casulla i estola
MIDES
ALÇADA (CM)
122x208 (casulla) 300x13 (estola)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
122x208 (casulla) 300x13 (estola)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Teixit i cosit
MATERIALS UTILITZATS
Teixit
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Casulla verdosa amb motius vegetals en tota l’extensió, al centre cauen en vertical dues vetes color bronze que la recorren completament. L’estola és del mateix color i presenta les franges color bronze als extrems i en sentit horitzontal, així com a mitja alçada.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
«F.P.»
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Llegat
FONT D'INGRÉS
Llegat del Bisbe Francesc Pardo
DATA D'INGRÉS
08/2022
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
5
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
2
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS