Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Casulla amb l’escut dels Agullana

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
590
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
casulla
MIDES
ALÇADA (CM)
112,5 x 69,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
112,5 x 69,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fil d'or, fils de seda policromats, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Casulla que forma part d'un tern que es composa de 8 casulles, 4 estoles, 2 collarins, 2 dalmàtiques i 1 capa pluvial (veure fitxes associades). Casulla de ras de seda verda amb trama de mostra floro-vegetal. Tallada recta per la part del darrera i entallada pel davant. Tot el contorn de la peça hi ha una tira estreta de passamaneria daurada amb un petit serrell. Galó de passamaneria daurat i amb mostra floro-vegetal li volteja el coll i a partir d'aquí baixa tant, en l'anvers com en el revers marcant l'escapulari. A la part inferior de l'escapulari i només a la banda del darrera, hi ha aplicat (mal cosit amb puntades de fil groc) l'escut o motiu dels "Agullana": tres puntes o agulles (daurades sobre fons blau clar) dins un marc ovalat i fistonejat, de color daurat. La peça té el forro de color verd i duu cosida roba blanca al coll. Núm. de l'IEC escrit amb bolígraf al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS