Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Casulla

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2470
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Indumentària
NOM DE L'OBJECTE
Casulla
MIDES
ALÇADA (CM)
100
LLARGADA (CM)
62
AMPLADA (CM)
100
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Seda, passamaneria, brodat, incrustacions de metall.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Casulla de seda color cru amb brodats en fil daurat amb motius vegetals al davant (estil «grotescos») amb incrustacions de metall enmarcats en dues franges de passamaneria. La decoració posterior és similar però a dalt hi ha la creu amb ratjos de llum. El perimetre de tota la peça i el coll també son de passamaneria daurada. El folre és de color rosa.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular, tela gastada i amb petits forats en algunes parts.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Fitxes associades: 2471, 2472, 2474