Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Casulla

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
190
CRONOLOGIA
1774
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
casulla
MIDES
ALÇADA (CM)
120
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
120
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
brodat, cosit
MATERIALS UTILITZATS
seda, fils d'or i plata, fils de seda policromats
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Casulla que forma part d'un tern que es composa de: 2 cobrecalzes, 1 gremial, 2 capes pluvials, 1casulla , 2 bosses de corporals i 2 estoles. Casulla de seda de color gris platejat sobre la qual s'hi ha brodat amb fils d'or, plata i de seda policromats (vermell, verd, marró) uns grans motius vegetals: brancatges que s'entrellacen, i que de fet enmarquen un gros floro que neix com d'un gerro i que ocupa la part central de la capa. Tallada recta per la part del darrera i de forma entallada pel davant. Tota ella està contornejada per un galó de passamaneria platejada i daurada. En el revers, en la part inferior hi ha brodat escut de bisbe. L'escut, el forma un capell amb les típiques borles laterals de color verd, les quals emmarquen l'escut propiament dit: sobre un fons daurat s'hi representen dos lleons amb el cap girat i la llengua a fora; a sobre una creu de color salmó.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Taller de Miguel Molero
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
Toledo
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte, però caldria millorar presentació i sobretot controlar la il·luminació.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS