Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Casulla

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
613
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
casulla
MIDES
ALÇADA (CM)
113,5 x 71,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
113,5 x 71,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
cotó?, fils policromats, passamaneria, cartó
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Casulla que forma part del conjunt format per: 1 bossa de corporals, 1 maniple, 1 estola, 1 casulla i 1 cobrecalze (veure fitxes associades). Casulla amb fons de color blanc i decorada amb brodats de fils policromats (vermell, verd, taronja, blau,....) que representen petits poms de flors de jardí molt naturalistes. Ressegueix els laterals de la peça un galó de passamaneria daurat, acabat amb un petit serrell i ormentat amb dues franges de fils de color marró. Un galó més ample i amb mostra floro-vegetal conterneja el coll i a partir d'aquí baixa tant, en l'anvers com en el revers marcant clarament l'escapulari. La casulla està tallada recta per la part del darrera i de forma entallada pel davant. Té el forro de color blanc-beig i duu escrit amb bolígraf el num. IEC.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS