Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Casulla

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
812
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
casulla
MIDES
ALÇADA (CM)
99,5 x 63 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
99,5 x 63 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat, brocat, encoixinat
MATERIALS UTILITZATS
vellut, fil d'or, passamaneria, aplicacions metàl·liques, pedreria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Casulla de vellut negre. Tallada recta per la part del darrera i entallada pel davant. Tot el contorn de la casulla la recorre una tira de passamaneria daurada estreta. Un galó de mida ampla i amb sanefa conterneja el coll i a partir d'aquí baixa tant, en l'anvers com en el revers marcant clarament l'escapulari. A dins de l'escapulari, tant a davant com a darrera, hi ha brodat amb fil daurat entrallaços florals que acaben amb flors en relleu on hi ha aplicacions metàl·liques i pedrereria. El forro és de color negre i està descosit.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Ben conservada, tot i que té el forro descosit. Caldria guardar-la en millors condicions.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS