Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Casulla

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
950
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
casulla
MIDES
ALÇADA (CM)
108,5 x 65,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
108,5 x 65,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat, brocat
MATERIALS UTILITZATS
seda, fils d'or, fils de seda policromats, passamaneria, aplicacions metàl·liques
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Casulla de seda llisa de color beig platejat, tallada de forma recta per la part del darrera i entallada o en forma de guitarra per la part del davant. Tot el contorn de la casulla el recorre una tira de passamaneria daurada, amb mostra de fulles i brots de raïms. Aquesta mateixa tira daurada però més ampla conterneja el coll i a partir d'aquí baixa tant, en l'anvers com en el revers marcant clarament l'escapulari. A la part del davant i dins la part de dalt de l'escapulari hi ha brodat La part central de la casulla l'ocupa un gros brocat de fils daurats: entrellaços de brancatges floro-vegetals que envolten mena de columna de fons de color platejat. Al mig de tot aquest motiu, hi ha brodat amb plata un monograma. Les flors tenen incrustacions metàl·liques i brillants. A la part del darrera de la casulla el mateix motiu vegetal s'entrallaça amb una creu de fons platejat. El mateix monograma de davant es repeteix al darrera a on, més en el punt d'intercessió dels braços de lal creu, hi ha brodada la figura de l'Agnus Dei, amb l'inscripció: "ECCE DEI AGNUS". Tots els brodats de la casulla tenen relleu. El forro és de color rosa i té escrit amb bolígraf el número de l'IEC. Porta roba blanca amb punta cosida al coll.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS