Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Casulla

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
428
CRONOLOGIA
s. XVIII-XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
casulla
MIDES
ALÇADA (CM)
112 x 72 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
112 x 72 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
seda, fil d'or, fil de seda policromats, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Casulla de fons de seda de color beig brodada amb fils d'or i seda. Tallada recta per la part del darrera i en forma de guitarra pel davant. Tota ella està contornejada per un cordó de passamaneria daurat que acabava amb un petit serrell. Un altre galó de passamaneria daurat i amb motius geomètrics, conterneja el coll i a partir d'aquí baixa tant, en l'anvers com en el revers marcant clarament l'escapulari. Sobre el fons de seda destaquen les trames de brodats amb fils daurats i policromats (verd, lila, vermell, marró,...) que ornamenten la peça amb motius floro-vegetals de tipologia una mica exòtica: d'una branca principal en surten petites branques i flors de diferents mides i colors que es van entrellaçant. La peça té el forro de color rosa, on duu escrit en bolígraf el núm. de l'IEC.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte, però desgastada a la part del centre al davant, la part que es fa més malbé de les casulles pel ròssec amb l'altar.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS