Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Casulla

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
413
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
casulla
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
seda, fil d'or, fil de seda policromats, passamaneria, aplicacions d'ivori
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Casulla de seda de color gris platejat. Tot el contorn de la casulla la recorre una tira de passamaneria daurada i amb un motiu d'entrellaços vegetals. Aquesta mateixa tira daurada però més ampla conterneja el coll i a partir d'aquí baixa tant, en l'anvers com en el revers marcant clarament l'escapulari, a dins del qual hi ha brodats els monocrames. A davant una gran "M" (monograma de Maria) feta amb aplicacions o canonets d'ivori sobrefilats a la roba, i a darrera el monograma de Crist amb la creu a la part superior. El forro és de color salmó i té escrit amb bolígraf el número de l'IEC.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Té les parts d'abaix el faldó gastades, desfilades.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
A perdut part de la "marqueteria" d'ivori de la part del davant.
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS