Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Casulla

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
477
CRONOLOGIA
s. XVIII-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
casulla
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Casulla que forma part d'un tern o conjunt que es composa de 2 dalmàtiques, 1 casulla, 1 estola i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Casulla de ras de seda negra amb trama de mostra floro-vegetal (recorda motiu "a la Palma", popular en el s. XVIII). Tallada recta per la part del darrera i entallada pel davant. Un galó o tira de passamaneria daurat i amb mostra o sanefa geomètrica envolta els laterals de la casulla. El mateix galó però de mida més ampla volteja el coll i a partir d'aquí baixa, tant en l'anvers com en el revers, marcant l'escapulari. El forro és de color negre i duu cosida roba blanca amb una punta al coll. El núm. de l'IEC hi consta dues vegades, amb bolígraf a la part interior del coll i sobre base de "típex" a la part baixa del forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte tot i que la passamaneria està descosida en més d'un punt.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS