Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Casulla

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
453
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
casulla
MIDES
ALÇADA (CM)
105 x 70 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
105 x 70 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Casulla que forma part d'un tern que es composa de 2 dalmàtiques, 1 casulla, i 1collarí, (veure fitxes associades). Casulla de ras de seda granate amb mostra de trama floro-vegetal. Tallada recta per la part del darrera i entallada pel davant. Un galó o tira de passamaneria estret, daurat amb motius florals envolta els laterals de la casulla. El mateix galó de mida més ampla envolta el coll i a partir d'aquí baixa tant, en l'anvers com en el revers marcant l'escapulari. La peça té el forro de color vermell i duu roba blanca amb punta al voltant del coll. Núm. de l'IEC escrit amb bolígraf al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte. Té taca blanca al davant com "tipex" ?.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS