Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Casulla

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
627
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
casulla
MIDES
ALÇADA (CM)
117 x 70,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
117 x 70,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fils de seda policromats, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Casulla que forma part del conjunt format per: 2 estoles, 1 maniple, 1 casulla, 2 dalmàtiques, 1 bossa de corporals i 1 drap de faristol (veure fitxes associades). Casulla de ras de seda de color beig fosc, tot ella ornamentada per motius floro-vegetals brodats amb fils policromats i fils daurat. La composició floral és simètrica i va alternant el pom de fulles verdes amb una flor (rosa) de tamany més gran i tres o quatre floretes més petites, amb un motiu tramat, també de fulles i petites flors estampades de color daurat-beig. Aquesta ornamentació ocupa tota la superfície de la casulla que té forma recta per la part del darrera i entallada pel davant. Tot el contorn de la peça hi ha una tira estreta de passamaneria beig acabada amb un petit serrell. Un galó de passamaneria daurat i ide peril fistonejat li volteja el coll i a partir d'aquí baixa tant, en l'anvers com en el revers marcant l'escapulari. La peça té el forro de color beig fosc i duu cosida roba blanca amb punta al coll. Escrit amb bolígraf el núm. de l'IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS