Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Carreu amb joc de taula

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1246
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
instrument
NOM DE L'OBJECTE
Carreu amb joc de taula
MIDES
ALÇADA (CM)
40x30x32
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
40x30x32
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
incis
MATERIALS UTILITZATS
gres Fm. Folgueroles
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Bloc amb un gravat a la part superior, el motiu reprodueix quadrats concèntrics.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Joc medieval del molí.
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
Sureda 2008: Els precedents de la Catedral de Santa Maria de Girona. De la plaça religiosa del fòrum romà al conjunt arquitectònic de la seu romànica (ss. I aC - XIV dC), Tesis Doctoral inèdita (Universitat de Girona), fig. 242.
NOTES I OBSERVACIONS
bloc romà reaprofitat