Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Carreu

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
221
CRONOLOGIA
s. XII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
fragment d'estructura arquitectònica
MIDES
ALÇADA (CM)
37
LLARGADA (CM)
44'5
AMPLADA (CM)
37
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, esculpit
MATERIALS UTILITZATS
gres Domeny/Taialà
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Fragment (carreu) de forma rectangular. Està decorat amb dentells, òvuls i segetes (cimaci jònic), prismes i una relleu vegetal en forma de flor.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOLLA, J.M.: "L'obra de la Seu. Un temple per a una Església." dins de VV.AA: _x000b_La Catedral de Girona. L'Obra de la Seu. Fundació la Caixa. 2003. Pàgs. 107-109.
NOTES I OBSERVACIONS