Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Carreu

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
732
CRONOLOGIA
mitjans s. I dC
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
fragment d'estructura arquitectònica
MIDES
ALÇADA (CM)
32'5 x 40 x 31 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
32'5 x 40 x 31 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
esculpit, tallat
MATERIALS UTILITZATS
gres de Sant Daniel de Girona
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Bloc de gres en forma de carreu decorat amb prismes, dentells i un relleu vegetal amb una flor amb forma d'estrella.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOLLA, J.M.: "L'obra de la Seu. Un temple per a una Església." dins de VV.AA: _x000b_La Catedral de Girona. L'Obra de la Seu. Fundació la Caixa. 2003. Pàgs. 107-109.
NOTES I OBSERVACIONS
Té dues numeracions anteriors, la primera en vermell i gran amb el número 24 i al darrera i la segona en negreta i petit a la part del relleu hi ha el que sembla el número 57.